Wandeling DJC: tijdig aanmelden ! !

 

In aansluiting op het eerdere nieuwsbericht volgt hier de informatie over:

1. Het programma: De wandeling is iets meer dan 10 km lang, de eerste helft voert vooral langs het groen, de tweede helft is deels in het groen. Deelname is op eigen risico, de club noch de gids aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.

We starten 30 juni om 13.00 uur aan de rand van Meerssen, bij Uitspanning de Nachtegaal (website). Na een pittige klim gaan we via Berg en Terblijt naar Bemelen, met mooie panorama's van Maastricht en omgeving. 

Helaas kunnen we in Bemelen (foto), zijnde ongeveer halverwege de wandeling, door omstandigheden niet in een horecagelegenheid terecht. We pauzeren daarom in Berg en Terblijt, na circa 7 km (circa 2 uur na aanvang). Na de pauze dalen we af naar Meerssen, dat deel duurt ongeveer 50 minuten.

In "De Nachtegaal" kunnen we wat eten, voor eigen rekening. Dat zal rond 16.45 uur zijn.

 

2. Het aanmelden: om tijdig vlaai (pauze) en zitplaatsen (diner) te kunnen reserveren, is nodig dat iedereen zich uiterlijk zaterdag 15 juni a.s. aanmeldt voor deze wandeling, en wel bij Jack van den Akker, via j.j.van.den.akker@gmail.com. Zijn mobiel nummer is: 0657267136.

Geef bij aanmelding aan: 

- het aantal personen dat je aanmeldt;

- het aantal stukken vlaai dat je voor die personen in de pauze wilt hebben;

- het aantal personen dat je aanmeldt voor het eten aan het slot van de wandeling. 

Reservering van vlaai en zitplaatsen voor het diner gebeurt zondag 16 juni. Aanmelden na 15 juni heeft met name tot risico dat mee dineren niet meer gaat, bij De Nachtegaal is het 's-zondags namelijk altijd heel druk en reserveringen moeten 2 weken vantevoren.

We gaan er een gezellige middag van maken de 30e, meld je tijdig aan, zodat je verzekerd bent van deelname!

 Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2019