Nieuwe regels rondom aanvangstijd clubavond

Beste DJC-ers,

Het nieuwe seizoen komt snel dichterbij. Dit is een goed moment om een belangrijke regelwijziging onder jullie aandacht te brengen:

* de clubavond voor DJC-senioren start voortaan stipt om 20.00 uur. Iedereen die om 19.50 uur aanwezig is, of die zich uiterlijk om 19.50 uur via telefoon, What's App of mail bij mij heeft aangemeld, wordt ingedeeld. Om 20.00 uur worden de klokken aangezet, ongeacht of de ingedeelde spelers aanwezig zijn of niet.

 

Ter toelichting het volgende:

Tijdens de Algemene LedenVergadering op 28 juni is het bovenstaande besloten, na uitvoerig debat. Aanleiding was dat brasserie Merode in het vervolg de speelruimtes om 00.00 uur beschikbaar wil hebben voor poetswerk en het klaarzetten van gedekte tafels voor de zaterdag. Vooral de partijen in de interne competitie zouden daardoor in het gedrang kunnen komen, vandaar het besluit om stipt op tijd te beginnen.

Er is niets besloten over hoe te handelen indien een speler tussen 19.50 en 20.00 uur binnenkomt, zonder dat hij/zij zich uiterlijk om 19.50 uur heeft aangemeld. In dat geval zal ik, conform ons wedstrijdreglement, als intern wedstrijdleider een beslissing moeten nemen over wel/niet indelen van de laatkomer. We zullen ervaring moeten opdoen met deze nieuwe regels. Duidelijk is wel nu al dat ik tijdens het indelen geen tijd meer zal hebben voor het voeren van discussies over wel/niet indelen. Wees dus op tijd of meld je tijdig aan, dan ben je van deelname verzekerd!    

Het aangepaste DJC-wedstrijdreglement zal binnenkort op deze website staan (onder "DJC" --> "Clubinformatie").

Tot slot: ik verzoek iedereen om tussen 19.50 en 20.00 uur zelf de borden, stukken en klokken gereed te zetten, zodat stipt om 20.00 uur kan worden gestart. Een en ander moet gebeuren in de uitloop van de lessen van de jeugd. Ik vertrouw dat de jeugdspelers niet bruusk opzij worden gezet, maar respectvol worden bejegend.

Alvast een mooi nieuw seizoen toegewenst, en tot binnenkort!

Jack van den Akker,

Intern wedstrijdleider

Tel. 06 57 267 136, j.j.van.den.akker@gmail.com

   

 

 

 

 Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2019