Wereldschaakdag 13 oktober 2018

Deelnemers bekijken Inschrijven

Wereldschaakdag

Ter ere van de Wereldschaakdag organiseren we een leuke avond, waarbij jeugd en senioren samen zullen optrekken.

Op vrijdag 12 oktober, vanaf 19.00 uur (dus op een reguliere clubavond!) is er een avond met ludieke, schaak gerelateerde spellen.

Er worden tweetallen gevormd (zoveel mogelijk bestaande uit 1 senior en 1 jeugd) die samen de strijd aangaan.

We spelen een competitie tot 21.00 uur, daarna prijsuitreiking, daarna vrij schaken/spelen.

Natuurlijk zijn er de nodige prijzen te winnen...maar de grootste winst ligt in een mooie kans tot integratie van jeugdleden en senioren!

Deelname is niet alleen voor DJC leden!!! Broers, zussen, vrienden, vriendinnen, ouders en partners, zonen en dochters, ze zijn ALLEMAAL welkom!! Iedereen mag meedoen!

Voor elke deelnemer zijn er twee consumpties, en voor elk jeuglid/jeugdige aanhang ook nog iets lekkers.

Om een en ander goed te kunnen organiseren, vragen wij jullie om

 

Vooraf in te schrijven!

Dat kan via deze site

Of per mail naar   mjmgraff@gmail.com

Inschrijven graag voor 5 oktober!

Het kan ook via beantwoorden van deze mail, al moet dat dan wel (ivm mijn vakantie) voor 22 september.Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2019