vrijdag 28 augustus begin van nieuw schaakseizoen

Beste clubgenoten!

 

Na het vreemd verlopen seizoen 2019/2020 zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het seizoen 2020/2021.

Natuurlijk zal alles wat we doen en alles wat we organiseren in het teken van de corona maatregelen staan: we streven ernaar om alles veilig en volgens richtlijnen van RIVM en kabinet te laten verlopen. Dat staat altijd voorop!

 

Het bestuur van DJC Stein heeft een aantal maal vergaderd en de lijnen uitgezet voor het nieuwe seizoen. Voor aanvang van het seizoen willen we eerst in een informele setting met alle leden ideeën peilen en delen. Vervolgens willen we het plan van aanpak voor komend seizoen bekrachtigen tijdens de algemene ledenvergadering.

Omdat de ALV gepland staat voor 25 september zullen we de contributie mail pas na 25 september verzenden. Uiteraard dient de ALV de begroting en voorstellen eerst goed te keuren. 

In plaats van een simultaan starten we het seizoen op vrijdag 28 augustus met een informele bijeenkomst, van 19.30 uur tot circa 21.00 uur. Op deze avond willen we een aantal zaken bereiken:

  • Bijpraten en elkaar weer zien, onder het genot van een drankje en een snack.
  • Overleggen over het nieuwe seizoen
  • Nadenken over de bestuursfuncties
  • Overleggen over corona maatregelen.

Het jeugdschaak start op vrijdag 4 september. Het nieuwe aanvangstijdstip wordt 18.30 uur, het programma blijft ongewijzigd: een mix van les en spelen. Fabian Miesen neemt de coördinerende taak over en zal de ouders en jeugdleden informeren.

 

De interne competitie start op vrijdag 4 september. Wegens corona en bijbehorende risico's zullen maatregelen betreffende veiligheid, afstand en hygiëne van kracht blijven. Er zijn voldoende beschermingsmiddelen en hygiëne producten aanwezig. Om het verplaatsen van spelers en wisselen van materiaal te voorkomen, zal er (zolang als nodig) alleen competitie worden gespeeld met een normaal speeltempo (90 minuten per persoon en increment van 30 seconden) en dus 1 partij per persoon per avond. Aanvangstijdstip wordt 19.30 uur.

 

De algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 25 september. Agenda en stukken ontvangen jullie begin september. 

Graag wil ik jullie nu alvast een aantal zaken aangeven (al zullen voorstellen natuurlijk altijd door de leden bekrachtigd moeten worden):

  • Belangstelling voor de externe competities lijkt heel laag. Zoals het er nu voor staat, kan er 1 LiSB team geformeerd worden. Wat KNSB betreft zijn er pas 6 aanmeldingen, deze spelers worden in overleg met Voerendaal onder de vlag van Zuid Limburg in (een) team(s) geplaatst.
  • De evaluatie van de samenwerking met Voerendaal wordt minimaal met een jaar uitgesteld (dus op zijn vroegst aan het eind van seizoen 2020/2021).
  • Deelname aan de LiSB en KNSB competitie is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Gezien de vele risico's en onzekerheden is het aan elk lid afzonderlijk om de afweging van wel of niet spelen te doen.
  • Aangezien afgelopen seizoen gedeeltelijk in het water gevallen is, wil het bestuur de contributie (alleen voor komend seizoen) met 50 procent verlagen. 

Graag willen we met jullie overleggen over deze (en nog een aantal meer) punten die wij voor komend seizoen uitgewerkt hebben.

 

Tot slot: de bestuurssamenstelling.

Helaas heeft Peter Mikkers om gezondheidsredenen zijn functie als jeugdleider moeten neerleggen. Gelukkig zal hij zeker bij een aantal zaken betrokken blijven, onze club kan zijn kennis en ervaring goed gebruiken.

Jean van Kan heeft zijn functie van secretaris al eerder neergelegd maar in een soort demissionaire vorm heeft hij de taken wel voortgezet. Zowel Jean als Marcel Graff waren na het afgelopen seizoen aftredend.

Gezien de crisissituatie rondom corona willen wij (als huidig bestuur) onze taken blijven uitvoeren totdat we terug kunnen keren naar een normale situatie. Het huidige viertal (Marc Hermans, Marcel Graff, Fabian Miesen en Jean van Kan) is op elkaar ingespeeld en beschikt over de nodige kennis en ervaring om DJC door de crisis heen te loodsen. 

We gaan deze uitdaging niet uit de weg. Daarom blijven Marc en Fabian hun taken uitvoeren (zij zijn zittende bestuursleden) en stellen zowel Marcel als Jean zich opnieuw verkiesbaar (in elk geval voor 1 seizoen). Op die manier kunnen we gedurende het komend seizoen op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden, die vervolgens in veel rustiger vaarwater aan hun bestuurstaken kunnen beginnen.

 

Graag tot ziens op vrijdag 28 augustus!!

 

Jean van Kan,

Demissionair secretaris DJC Stein.

 Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2020