Aanstaande Vrijdag, 3 september begint het schaakseizoen bij DJC

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DJC STEIN, 03-09-2021

Locatie                      Merode te Stein

Aanvang                   19.30 uur

 

1) Opening

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen

    a) Wet bestuur en toezicht (WBTR)

    b) BTW plicht en eventuele consequenties

       

3) Jaarverslagen

    Verslag ALV 2020  

    Jaarverslag DJC    

 

4) Financiën seizoen 2020/2021

    a)    Verslag en financiële stukken 2020/2021

    b)   Verslag kascontrole commissie

    c)   Verkiezing kascontrole commissie

 

5) Bestuursverkiezing

            Zittende bestuursleden zijn                      Jean van Kan (secretaris)

                                                                         Marcel Graff (wedstrijdleider)

 

            Aftredend en herkiesbaar zijn                   Marc Hermans (penningmeester)

                                                                         Fabian Miesen (voorzitter)

     Willem Wallekers is jeugdleider zonder bestuursfunctie.

     PR functie is vacant

 

6) Evaluatie samenwerking Zuid Limburg

 

--------------eventueel pauze, afhankelijk van tijdsverloop-----------------------------------

           

7) Vooruitblik en voorstellen wedstrijdleider

     a)   Vooruitblik en voorstellen interne competitie

  •          Voorstel: aanvang blijft 19.30 uur
  •          Voorstel: speeltijd wordt 90 minuten per persoon met een increment van 20 seconden per zet.
  •          Alle dan geldende voorschriften en maatregelen rondom corona worden gerespecteerd, wanneer en indien nodig.
  •          Geen Topcompetitie in seizoen 2021/2022
  •          Schaak Off op 24 september.

     b)   Vooruitblik en voorstellen externe competitie.

  •          Deelname LiSB
  •          Deelname KNSB
  •          Toernooien: Open LK snelschaak onder voorbehoud

c) We zijn voor komend seizoen dringend op zoek naar een intern wedstrijdleider!!

8) Vooruitblik en voorstellen jeugdleider

            Programma vrijdagavond voor de jeugd:

  •          Aanvang blijft 18.30 uur
  •          Opzet: les en competitie

 

9)Vooruitblik en voorstellen penningmeester

     a)   Voorstel contributie 2021/2022.

     b)   Begroting 2021/2022.

 

10) Rondvraag

 

11) Afsluiting

 

Toelichting agenda

Ad 2) Op 14 en 15 september is er overleg met de KNSB over de in te voeren BTW plicht. Consequenties worden onderzocht. Er is een optie met de KNSB als tussenpersoon die de BTW plicht overneemt tegen een vaste vergoeding. We moeten het besluit afwachten, evenals eventuele (nieuwe) consequenties voor de contributies.

 

Ad 5) Het huidig bestuur is al lange tijd bij elkaar. Gezien de bijzondere omstandigheden bieden we aan nog een jaar door te gaan. Daarna is het hoog tijd voor nieuw bloed! Marcel en Jean zullen naar verwachting in 2022 aftreden, Fabian en Marc in 2023. We roepen de leden dan ook op om na te denken over toetreding tot het bestuur in 2022 en 2023. Het komend seizoen is een “snuffelstage” zeker mogelijk!

 

Ad 6) De evaluatie is in 2020 met een jaar uitgesteld, mede gezien een aantal vragen vanuit de leden.

 

Ad 7) De Merode sluit om middernacht, dat betekent dat ons lokaal rond 23.45 opgeruimd dient te zijn. Het voorstel is de starttijd, evenals vorig seizoen, definitief 19.30 uur te laten blijven. De speeltijd bevat een korter increment (maar nog lang genoeg om op tijd verliezen grotendeels uit te sluiten) om tijdig einde te garanderen.

Voorbeeld: je partij begint om 19.35. je speelt 60 zetten in 90 minuten. Increment is dan 60x20x2  = 2400 seconden, dus 40 minuten. Dat brengt de eindtijd op 23.15 uur. Bij nog langere partijen gaan we richting 23.30 uur.

Het gros van de partijen zal rond 23.00 uur afgelopen kunnen zijn, waardoor er nog even tijd is voor een extra potje of voor (voor veel leden eveneens belangrijke) sociale contacten. De combinatie van speeltijd 90 minuten pp plus 30 seconden met beginnen om 20.00 uur levert bij 60 zetten een eindtijd van 00.00 uur op, dus dat is in elk geval geen optie. Het indienen van andere voorstellen staat jullie natuurlijk vrij, de leden beslissen.

Bij speellocatie boven wordt het oude bargedeelte gebruikt voor de jeugd en de zaal voor de senioren, om een snelle overgang te garanderen. Spelen we beneden, dan wordt de zaal in links en rechts verdeeld.

 

Ad 7) De Schaak Off is een initiatief van de KNSB (voor info, zie de KNSB website) waarbij potentiële nieuwe leden aansluiten op 1 clubavond voor een toernooi van 3 ronden rapidschaak, Dit staat gepland op 24 september.

Graag tot ziens op 3 september, hopelijk kunnen we er een gezellig, succesvol en bovenal gezond seizoen van maken!

 

Jean van Kan

Secretaris DJC Stein

 

 Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2021