Verslag KO Bekerfinale Marcel Graff - Willem Wallkers

Verslag door Willem Wallekers over

KO Bekerfinale tussen Marcel Graff  - Willem Wallekers

1.Pg1–f3 c7-c5

Ik had meer op 1.d2-d4 gerekend en ook dan had ik met c7-c5 op scherp willen spelen. Ik ging er vanuit dat ik het niet een hele partij vol zou houden tegen Marcels’ geduldige positiespel in de trant van 1.d5 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3

2..e2-e3 g7-g6 3.d2-d4 Lf8-g7 4.Lf1–e2 Pb8-c6 5.0–0 Pg8-h6?!

Dit is natuurlijk dubieus, maar dat was opzet.

6.d4-d5 (uiteraard een goede zet, maar ook de zet die ik uit wilde lokken) Pc6-e5N (de eerste zet die niet in Chessbase voorkomt) 7.Pf3xe5 Lg7xe5 8.e3-e4 Le5-g7 9.Pb1–c3 0–0 10.Lc1–e3 d7-d6 11.f2-f3 f7-f5 12.Dd1–d2 Ph6-f7 13.Ta1–b1 a7-a6 14.b2-b4 c5-c4 15.a2-a4

Dit is sterker dan het offer aannemen [15.Le2xc4 Dd8-c7 16.Pc3-a4 b7-b5 17.Pa4-b6 Ta8-b8 18.Pb6xc8 Tb8xc8]

15...Lc8-d7 16.Le3-d4 Lg7-h6 17.f3-f4 f5xe4 18.Pc3xe4 Ld7-f5 19.Pe4-g5 Lh6xg5 20.f4xg5 Pf7-e5 21.Ld4xe5 d6xe5 22.Le2xc4 Ta8-c8 23.Lc4-b3 Dd8-b6+ 24.Kg1–h1 Kg8-g7±

Hier staat de koning ook niet erg veilig, maar 24...Db6-d6 vond ik te passief.

25.Tb1–e1 Db6-d6

Alsnog, maar veel beters is er niet, b.v. [25...Lf5-e4 26.c2-c4]

26.c2-c4 b7-b6 27.Dd2-c3 a6-a5 28.Te1xe5 Kg7-g8 29.Dc3-e1?!

Te voorzichtig. Wit kon winnen door [29.c4-c5! b6xc5 30.b4xc5 Tc8xc5? 31.Dc3xc5 Dd6xc5 32.d5-d6+]

29...Tf8-f7?!

Een verdedigende zet met als agressieve bijbedoeling het verdubbelen van de torens op de f-lijn. Maar veel beter is [29...Lf5-d3! Met de dreiging Txf1+. Wit heeft niet beter dan

30.Tf1–g1

(30.Tf1xf8+ Tc8xf8 31.c4-c5 b6xc5 32.b4xc5 Dd6-b8 33.d5-d6+ Db8xb3 34.d6xe7 Tf8-e8= levert ook nietes op;

en 30.Tf1–f3 Ld3xc4 31.Tf3xf8+ Kg8xf8 32.Lb3xc4 Tc8xc4 33.De1–f1+ Kf8-g8 34.Df1xc4 Dd6xe5 evenmin)

30...Ld3xc4 31.Lb3xc4 Tc8xc4 32.b4xa5+- b6xa5 33.Te5xe7 Dd6xd5 en dan staat wit mar een ietsje beter.]

30.b4xa5 b6xa5 31.Tf1–f3 Tc8-b8 32.Tf3-e3?!

Mist weer een directe winst:

[32.c4-c5 Dd6xc5 33.d5-d6 Dc5xd6 34.Lb3xf7+ Kg8xf7 35.g2-g4 Dd6-c6 36.Te5xe7+ Kf7-g8 37.De1–e2 Dc6-c1+ (37...Lf5xg4 38.De2-a2+) 38.Tf3-f1 Dc1–c6+ 39.Kh1–g1 Dc6-c5+ (39...Lf5xg4 40.De2-a2+) 40.Tf1–f2 Dc5-c1+ 41.Kg1–g2 Dc1–c6+ 42.Tf2-f3]

32...Tb8-b4?

Mist een prima kans op remise:

[32...Lf5-d3! 33.c4-c5

(of 33.Te5-e6 Dd6-f4 34.Te3-f3 Tb8xb3! 35.Tf3xf4 Tf7xf4 36.d5-d6 Tb3-b1 37.De1xb1 Ld3xb1 38.g2-g3 Tf4-f8)

33...Dd6xe5! 34.Te3xe5 Tb8xb3

(niet 34...Tf7-f1+? 35.De1xf1 Ld3xf1 36.d5-d6+ Tb8xb3 37.d6-d7 Tb3-d3 38.c5-c6)

35.c5-c6 Tb3-b1 36.De1xb1 Ld3xb1 37.h2-h3 Lb1–d3]

33.c4-c5! Dd6-b8 34.De1–c3?

Winnend is [34.Te5xe7 Tf7xe7 (34...Tb4xb3 35.Te7-e8+) 35.Te3xe7 Db8-f8 36.Te7-e3!+- (maar niet 36.Te7-e8? Tb4xb3 37.Te8xf8+ Kg8xf8 38.c5-c6 Tb3-b1) ]

34...Lf5-c2?!

Probeert te profiteren van de matdreiging op f1, maar dat had veel beter gekund:

[34...Lf5-e4!! 35.Kh1–g1 (35.Te3-e1 Tb4xb3 36.Dc3-a1 Tb3-a3 37.Da1xa3 Db8xe5) 35...Tb4xb3 36.Dc3xb3 Db8xe5µ met voordeel voor zwart.]

35.h2-h3?

[35.Lb3-c4!] is de juiste verdediging.

35...Tb4xb3 36.Dc3-d2?

Had tot verlies kunnen leiden. Na [36.Dc3-c4 Tb3xe3 37.Te5xe3 Db8-b4µ] is het voordeel van zwart niet erg groot.

36...Tb3xe3?!

Winnend is [36...Tf7-f1+ 37.Kh1–h2 Tf1–d1! 38.Dd2xc2 Tb3xe3]

37.Dd2xe3 Lc2xa4 38.d5-d6?

Geeft nodeloos de vrijpion weg

38…e7xd6 39.c5xd6 Db8xd6 40.De3-e2 Dd6-d1+

Volgens Fritz had ik de dames op het bord moeten laten, b.v.

[40...La4-c6 41.Te5xa5 (41.Te5-e6 Tf7-f1+; 41.Te5-e3 Tf7-f5; 41.De2-e3 Tf7-f1+ 42.Kh1–h2 Tf1–f5) 41...Dd6-g3] maar ik had weinig tijd over, en dit eindspel kan ik natuurlijk niet verliezen.

41.De2xd1 La4xd1 42.Te5xa5 Kg8-g7 43.Kh1–h2 Tf7-b7 44.Ta5-d5 Ld1–a4 45.Td5-d2 La4-c6 46.Td2-c2 Lc6-e4 47.Tc2-e2 Tb7-e7 48.Kh2-g3 Kg7-f7 49.Te2-f2+ Le4-f5 50.Kg3-h4 Kf7-e6 51.Kh4-g3 Ke6-d5 52.Tf2-d2+ Kd5-c4 53.Kg3-f2 Te7-d7 54.Td2-a2 Kc4-b3 55.Ta2-e2 Td7-c7 56.g2-g4 Lf5-d3 57.Te2-e3 Tc7-f7+ 58.Kf2-g3 Kb3-c3 59.h3-h4 Kc3-d4 60.Te3-e6 Ld3-c4 61.Te6-e8 Lc4-d5 62.h4-h5 Tf7-f3+ 63.Kg3-h2 63...Tf3-f7

Hier bood ik remise aan, om twee redenen, het was genoeg om de beker te winnen en in de resterende minuten kon ik het winstplan niet vinden. Gezien de volgende varianten zat dat er wel in, berustend op het matnet waarin de witte koning verstrikt is geraakt en waar hij alleen uit kan komen door materiaal op te offeren.   

[63...Ld5-e4 64.Te8-e7 (64.Te8-h8; 64.Te8-e6 Kd4-e3) 64...Kd4-e3 65.h5xg6

a) 65.Te7xh7 g6xh5 66.Th7xh5 (66.g4xh5 Le4xh7) 66...Tf3-f2+–+ 67.Kh2-h3 Tf2-f1! (de enige winnende zet) 68.Th5-h6 (68.g5-g6 Ke3-f3 69.Kh3-h4 (69.Kh3-h2 Kf3xg4) 69...Kf3-f4) 68...Ke3-f2 69.Th6-f6+ Le4-f3;

b) 65.Te7-e8 Tf3-f2+ (65...Ke3-f4) 66.Kh2-h3 (66.Kh2-g3 Tf2-g2+ 67.Kg3-h3 Tg2-g1 68.Te8-e7 Ke3-f2! 69.Te7-f7+ Le4-f3) 66...g6xh5 67.g4xh5 (67.g5-g6 h7xg6 68.g4xh5 Ke3-f4 69.Te8-f8+ Le4-f5+) 67...Ke3-f4 68.Te8-f8+ Le4-f5+;

65...h7xg6 66.Te7-a7 Kh2-g3 67.Kg3-h3 Ke3-f3 68.Ta7-f7+ Le4-f5! (dreigt mat) 69.Kh3-h2 Tg1xg4 en wit verliest zijn pionnen.]

Er zijn nog veel meer zijvarianten, maar die zal ik de lezer besparen.

 

 ½–½.

Echter omdat Willem meer dan 100 elo punten minder heeft, wint Willem indien het remise zou worden. Zodoende heeft Willem gewonnen.

 

 

 

 

 

 Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2020